Integracje
Między nauką a praktyką w edukacji

27/11/2006

SZKOLNY PORTAL INTERNETOWY W KOMUNIKACJI SZKOŁY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Filed under: Media w edukacjiZbigniew Łęski @ 21:06

Niniejszy tekst jest nieco zmienioną wersją mojego referatu z III Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: “Oblicza Internetu. Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku”, która odbyła się w Elblągu w dniach 16-17 listopada 2006r. Materiały pokonferencyjne zostały opublikowane w książce: Sokołowski M. Oblicza Internetu.Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku. Elbląg 2006. Wyd. PWSZ w Elblągu.

(more…)

01/04/2006

Media w edukacji…

Filed under: Media w edukacji, numer_01Zbigniew Łęski @ 17:20

Otwierając w pierwszym numerze “Integracji” dział “Media w edukacji”, warto zastanowić się nad znaczeniem tego pojęcia. Tym bardziej, że, wbrew powszechnie panującym opiniom, niektóre teorie, które się za nim kryją są równie stare, jak sama dydaktyka. Dość wspomnieć, że początków nauczania programowanego można dopatrzeć się w Dialogach Sokratesa, a (żeby nie szukać zbyt daleko) mówiąc o nauczaniu multimedialnym nie sposób nie wspomnieć J.A. Komeńskiego (1592 - 1670) i jego “złotą zasadę dydaktyki”, która mówiła: “Niech to złotą będzie zasadą dla uczących, ażeby co tylko mogą, udostępniali zmysłom, a więc: rzeczy widzialne wzrokowi, słyszalne słuchowi, zapachy węchowi, rzeczy smak mające smakowi, namacalne dotykowi, a jeśli coś jest uchwytne dla kilku zmysłów, należy je kilku zmysłom naraz udostępnić”(1). (more…)

Program wykonał nieprawidłową operację – czyli krótkie rozważania na temat edukacji wirtualnej

Filed under: Media w edukacji, numer_01ZbyszekW @ 17:20

Poprawiona wersja wystąpienia wygłoszonego 16 marca 2006 r. w Warszawie na III Konferencji Koła Naukowego Akademii Pedagogiki Specjalnej zorganizowanej przez koło naukowe„Pedagogiki Zdolności i Informatyka” pt. „ Komputer w edukacji – szansa czy zagrożenie”.
Zbigniew Wieczorek

Opisując system edukacyjny, a w tym przypadku udział komputerów w edukacji można przyjąć co najmniej dwie perspektywy. Możemy spojrzeć od strony jednostki i zajmować się uzależnieniem od komputerów czy wykorzystaniem ich na poszczególnych szkolnych zajęciach. Można też spojrzeć na problem z perspektywy dużo szerszej i zastanowić się nad rolą komputera w edukacji i życiu człowieka w ogóle. Oczywiście ta druga perspektywa jest dużo bardziej płynna, nie można jej tak łatwo zmierzyć i opisać jak tę pierwszą gdyż analizuje się procesy trwające niejednokrotnie całe epoki i tyczą się wielu kultur. Mimo podstawowych zagrożeń, jakimi są w tym przypadku prawienie banałów i uprawianie sztuki dla sztuki, postaram się zająć tą drugą szerszą perspektywą. (more…)

Komputeryzacja kształcenia w opiniach nauczycieli i uczniów

Filed under: Media w edukacji, numer_01Zbigniew Łęski @ 17:20

Niniejszy tekst został wygłoszony na III Konferencji Naukowej: Komputer w edukacji - szansa czy zagrożenie, organizowanej przez Koło Pedagogiki Zdolności i Informatyki, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. A. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Gwałtowna ekspansja technik komputerowych pociągnęła za sobą szereg obaw i nadziei związanych z jej wpływem na edukację. Bezskutecznie promowane w latach osiemdziesiątych XX wieku techniczne środki kształcenia, ustąpiły miejsca komputerom, które wydają się mieć duże szanse na bycie nieodłącznym elementem procesu kształcenia. O ich zaletach napisano już bardzo wiele. Zwraca się uwagę na takie cechy jak multimedialny przekaz informacji, interaktywność, brak barier czasu i przestrzeni, itp. Jednocześnie jednak pojawiają się głosy krytyki. (more…)


Integracje - periodyk internetowy jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”. © 1994-2006. Wszelkie prawa zastrzożone.
Prawa autorskie do artykułów należą do ich autorów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści i poglądy wyrażane przez osoby publikujące swoje wypowiedzi na łamach Integracji.
Niemniej jednak wszelkie komentarze naruszające obowiązujące prawo i dobre obyczaje będą usuwane.
Powered by WordPress

eXTReMe Tracker