Integracje
Między nauką a praktyką w edukacji

01/04/2006

Słowo o komunikacji w relacji nauczyciel-uczeń

Filed under: Wychowanie, numer_01Anna Lipa @ 17:20

Wielu nauczycieli skarży się na trudności w porozumiewaniu się ze swoimi uczniami. Co chwila słyszymy: „że „młodzież jest coraz gorsza”, „że uczniowie nie mają już do nikogo szacunku”, „że nikogo się już nie boją”. No tak, ale czy rzeczywiście mają się bać? Na kłopoty w komunikacji ze swoimi podopiecznymi narzekają zarówno młodzi, powiedzieć by można niedoświadczeni jeszcze nauczyciele tuż po studiach, ale także ich starsi wiekiem czy stażem pracy koledzy. Jedni i drudzy starają się coś z tym zrobić, nie powielać swoich błędów, często uciekając się w kontaktach z młodymi ludźmi od jednej skrajności w drugą. A jakie to skrajności? (more…)

Numer 1/1. kwiecień 2006

Filed under: Aktualności, numer_01, WydaniaMarekN @ 17:20

Pierwszym wydaniem „Integracji” — skromnym jeszcze pod względem objętości — chcemy zapoczątkować poważniejszą dyskusję na temat nauczania i wychowania. Na ile nam się to uda, ocenią Czytelnicy może dopiero po kilku pierwszych wydaniach. O celach „Integracji napisaliśmy w artykule z dnia 25-01-2006.
Oto spis treści niniejszego numeru:

  • Media w edukacji
  1. Media w edukacji…
  2. Komputeryzacja kształcenia w opiniach nauczycieli i uczniów
  3. Program wykonał nieprawidłową operację – czyli krótkie rozważania na temat edukacji wirtualnej
  • Wychowanie
  1. Słowo o komunikacji w relacji nauczyciel-uczeń
  2. Edukacja kreatywna jako niezbędny czynnik przygotowania do życia w nowoczesnym społeczeństwie

Zapraszamy do współpracy wszystkich tych, którzy mają coś do powiedzenia w tak szerokiej, a jednocześnie chyba najważniejszej dla przyszłości naszego narodu i państwa, dziedzinie jaką jest edukacja i wychowanie. Informacje o przystąpieniu do współpracy znajdą Państwo na stronie Informacje o serwisie.

Tymczasem w imieniu autorów i redakcji zapraszam do lektury pierwszego numeru „Integracji”.


Media w edukacji…

Filed under: Media w edukacji, numer_01Zbigniew Łęski @ 17:20

Otwierając w pierwszym numerze “Integracji” dział “Media w edukacji”, warto zastanowić się nad znaczeniem tego pojęcia. Tym bardziej, że, wbrew powszechnie panującym opiniom, niektóre teorie, które się za nim kryją są równie stare, jak sama dydaktyka. Dość wspomnieć, że początków nauczania programowanego można dopatrzeć się w Dialogach Sokratesa, a (żeby nie szukać zbyt daleko) mówiąc o nauczaniu multimedialnym nie sposób nie wspomnieć J.A. Komeńskiego (1592 - 1670) i jego “złotą zasadę dydaktyki”, która mówiła: “Niech to złotą będzie zasadą dla uczących, ażeby co tylko mogą, udostępniali zmysłom, a więc: rzeczy widzialne wzrokowi, słyszalne słuchowi, zapachy węchowi, rzeczy smak mające smakowi, namacalne dotykowi, a jeśli coś jest uchwytne dla kilku zmysłów, należy je kilku zmysłom naraz udostępnić”(1). (more…)

Edukacja kreatywna jako niezbędny czynnik przygotowania do życia w nowoczesnym społeczeństwie

Filed under: Wychowanie, numer_01Dorota @ 17:20

Współczesne przemiany cywilizacyjne wymuszają konieczność zmian w systemie edukacyjnym. Szkoła nastawiona na teoretyczne przekazywanie wiedzy i poszerzanie zakresu wiadomości, ucząca głównie schematycznego, konwergencyjnego myślenia i ściśle określonych sposobów działania, nie jest w stanie sprostać wyzwaniom stawianym przez nowoczesne społeczeństwo. Społeczeństwo, które nie potrzebuje już jednostek przygotowanych do wykonywania rutynowej, powtarzalnej pracy. (more…)

Program wykonał nieprawidłową operację – czyli krótkie rozważania na temat edukacji wirtualnej

Filed under: Media w edukacji, numer_01ZbyszekW @ 17:20

Poprawiona wersja wystąpienia wygłoszonego 16 marca 2006 r. w Warszawie na III Konferencji Koła Naukowego Akademii Pedagogiki Specjalnej zorganizowanej przez koło naukowe„Pedagogiki Zdolności i Informatyka” pt. „ Komputer w edukacji – szansa czy zagrożenie”.
Zbigniew Wieczorek

Opisując system edukacyjny, a w tym przypadku udział komputerów w edukacji można przyjąć co najmniej dwie perspektywy. Możemy spojrzeć od strony jednostki i zajmować się uzależnieniem od komputerów czy wykorzystaniem ich na poszczególnych szkolnych zajęciach. Można też spojrzeć na problem z perspektywy dużo szerszej i zastanowić się nad rolą komputera w edukacji i życiu człowieka w ogóle. Oczywiście ta druga perspektywa jest dużo bardziej płynna, nie można jej tak łatwo zmierzyć i opisać jak tę pierwszą gdyż analizuje się procesy trwające niejednokrotnie całe epoki i tyczą się wielu kultur. Mimo podstawowych zagrożeń, jakimi są w tym przypadku prawienie banałów i uprawianie sztuki dla sztuki, postaram się zająć tą drugą szerszą perspektywą. (more…)

Next Page »

Integracje - periodyk internetowy jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”. © 1994-2006. Wszelkie prawa zastrzożone.
Prawa autorskie do artykułów należą do ich autorów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści i poglądy wyrażane przez osoby publikujące swoje wypowiedzi na łamach Integracji.
Niemniej jednak wszelkie komentarze naruszające obowiązujące prawo i dobre obyczaje będą usuwane.
Powered by WordPress

eXTReMe Tracker