Integracje
Między nauką a praktyką w edukacji

30/06/2006

Lalka Barbie - kultowa zabawka naszych czasów a przejawiane przez współczesną młodzież zjawisko konsumpcjonizmu.

Filed under: WychowanieDorota Koza @ 21:51

“Być albo nie być. Oto jest pytanie”. Tym chyba najbardziej znanym fragmentem “Hamleta” Wiliama Szekspira chciałabym rozpocząć rozważania o sporze trwającym od stuleci o to czy lepiej jest “być” czy może lepiej jest “mieć”. Każda z tych opcji posiada pewne plusy i minusy jednak zawsze skłaniano się ku “być” gdyż życie samo w sobie jest ważniejsze od posiadanych różnego rodzaju dóbr materialnych. Dzisiejszy świat skłania się jednak do wariantu “mieć”. Współczesność nakłania nas do tego aby posiadać coraz to więcej i więcej. Dookoła nas znajduje się coraz to większa liczba osób i rzeczy, które nakłaniają nas do wejścia w świat konsumpcjonizmu - świat, w którym od “być” ważniejsze jest “mieć”. Jedną z takich rzeczy jest uwielbiana przez dzieci i znana na całym świecie lalka Barbie i właśnie jej dotyczyć będą moje dalsze rozważania.
(more…)

01/04/2006

Słowo o komunikacji w relacji nauczyciel-uczeń

Filed under: Wychowanie, numer_01Anna Lipa @ 17:20

Wielu nauczycieli skarży się na trudności w porozumiewaniu się ze swoimi uczniami. Co chwila słyszymy: „że „młodzież jest coraz gorsza”, „że uczniowie nie mają już do nikogo szacunku”, „że nikogo się już nie boją”. No tak, ale czy rzeczywiście mają się bać? Na kłopoty w komunikacji ze swoimi podopiecznymi narzekają zarówno młodzi, powiedzieć by można niedoświadczeni jeszcze nauczyciele tuż po studiach, ale także ich starsi wiekiem czy stażem pracy koledzy. Jedni i drudzy starają się coś z tym zrobić, nie powielać swoich błędów, często uciekając się w kontaktach z młodymi ludźmi od jednej skrajności w drugą. A jakie to skrajności? (more…)

Numer 1/1. kwiecień 2006

Filed under: Aktualności, numer_01, WydaniaMarekN @ 17:20

Pierwszym wydaniem „Integracji” — skromnym jeszcze pod względem objętości — chcemy zapoczątkować poważniejszą dyskusję na temat nauczania i wychowania. Na ile nam się to uda, ocenią Czytelnicy może dopiero po kilku pierwszych wydaniach. O celach „Integracji napisaliśmy w artykule z dnia 25-01-2006.
Oto spis treści niniejszego numeru:

  • Media w edukacji
  1. Media w edukacji…
  2. Komputeryzacja kształcenia w opiniach nauczycieli i uczniów
  3. Program wykonał nieprawidłową operację – czyli krótkie rozważania na temat edukacji wirtualnej
  • Wychowanie
  1. Słowo o komunikacji w relacji nauczyciel-uczeń
  2. Edukacja kreatywna jako niezbędny czynnik przygotowania do życia w nowoczesnym społeczeństwie

Zapraszamy do współpracy wszystkich tych, którzy mają coś do powiedzenia w tak szerokiej, a jednocześnie chyba najważniejszej dla przyszłości naszego narodu i państwa, dziedzinie jaką jest edukacja i wychowanie. Informacje o przystąpieniu do współpracy znajdą Państwo na stronie Informacje o serwisie.

Tymczasem w imieniu autorów i redakcji zapraszam do lektury pierwszego numeru „Integracji”.


Media w edukacji…

Filed under: Media w edukacji, numer_01Zbigniew Łęski @ 17:20

Otwierając w pierwszym numerze “Integracji” dział “Media w edukacji”, warto zastanowić się nad znaczeniem tego pojęcia. Tym bardziej, że, wbrew powszechnie panującym opiniom, niektóre teorie, które się za nim kryją są równie stare, jak sama dydaktyka. Dość wspomnieć, że początków nauczania programowanego można dopatrzeć się w Dialogach Sokratesa, a (żeby nie szukać zbyt daleko) mówiąc o nauczaniu multimedialnym nie sposób nie wspomnieć J.A. Komeńskiego (1592 - 1670) i jego “złotą zasadę dydaktyki”, która mówiła: “Niech to złotą będzie zasadą dla uczących, ażeby co tylko mogą, udostępniali zmysłom, a więc: rzeczy widzialne wzrokowi, słyszalne słuchowi, zapachy węchowi, rzeczy smak mające smakowi, namacalne dotykowi, a jeśli coś jest uchwytne dla kilku zmysłów, należy je kilku zmysłom naraz udostępnić”(1). (more…)

Edukacja kreatywna jako niezbędny czynnik przygotowania do życia w nowoczesnym społeczeństwie

Filed under: Wychowanie, numer_01Dorota @ 17:20

Współczesne przemiany cywilizacyjne wymuszają konieczność zmian w systemie edukacyjnym. Szkoła nastawiona na teoretyczne przekazywanie wiedzy i poszerzanie zakresu wiadomości, ucząca głównie schematycznego, konwergencyjnego myślenia i ściśle określonych sposobów działania, nie jest w stanie sprostać wyzwaniom stawianym przez nowoczesne społeczeństwo. Społeczeństwo, które nie potrzebuje już jednostek przygotowanych do wykonywania rutynowej, powtarzalnej pracy. (more…)

« Previous PageNext Page »

Integracje - periodyk internetowy jest prowadzony przez Wydawnictwo „e media”. © 1994-2006. Wszelkie prawa zastrzożone.
Prawa autorskie do artykułów należą do ich autorów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści i poglądy wyrażane przez osoby publikujące swoje wypowiedzi na łamach Integracji.
Niemniej jednak wszelkie komentarze naruszające obowiązujące prawo i dobre obyczaje będą usuwane.
Powered by WordPress

eXTReMe Tracker